Poświęcone krzyże

W niedzielę 2 kwietnia na Mszy św. o godz. 11.00 kandydaci do sakramentu bierzmowania otrzymali z rąk swoich rodziców poświęcone krzyże.