Historia parafii

Historia:

Kościół p.w. Świętej Rodziny w Ropczycach-Czekaju został zbudowany w latach 1981-1983 jako kościół filialny parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Pierwsze Msze św. odprawiano tam w październiku 1971 r. w domu prywatnym, gdzie odbywała się katecheza. Od 1975 r. do władz wojewódzkich w Rzeszowie bezskutecznie wnoszono petycje o zezwolenie na budowę kaplicy. Mieszkańcy jednak bez pozwolenia wznieśli „zadaszenie” przy punkcie katechetycznym. W dniu 06.12.1975 r. wydano właścicielom domu Janowi i Stanisławie Farbisz nakaz jego rozbiórki. Pomimo odwołań do Wojewody Rzeszowskiego czy Prokuratora Generalnego w Warszawie nakaz utrzymano, a na właścicieli domu i kilku mieszkańców nałożono kary pieniężne. Po długich staraniach ks. prałata Józefa Cieśli, proboszcza ropczyckiego, ks. Czesława Konwenta, wikariusza, oraz mieszkańców, uzyskano zezwolenie na remont mieszkania – punktu katechetycznego, co stanowiło początek budowy świątyni wraz z zapleczem. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp Jerzy Ablewicz – Ordynariusz Tarnowski w dniu 10.10.1981 r. Dom katechetyczny został poświęcony przez bpa Władysława Bobowskiego i oddany do użytku 26.09.1982 r., natomiast kościół w dniu 26.06.1983 r. Tworzy on jedną całość z budynkiem mieszkalnym i domem katechetycznym. W wybudowanym obiekcie zaczęło funkcjonować systematyczne duszpasterstwo, na prawach rektoratu parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Od 1993 r. przy kościele zamieszkał na stałe duszpasterz. Dnia 26.08.2001 r. rektorat został przekształcony w parafię, której pierwszym proboszczem został dotychczasowy rektor ks. kan. Marian Łopatka.

Księża Katecheci w Ropczycach – Czekaju

 1. ks. Ludwik Smołka – proboszcz z Ostrowa – przed 1950
 2. ks. Stanisław Skorodecki – wikariusz z Ropczyc (1946 – 1950)
 3. ks. Gerard Bratek – wikariusz z Ropczyc (1946 – 1950)
 4. ks. Stanisław Prus – wikariusz z Ropczyc (1956 – 1959)
 5. ks. Michał Heller – wikariusz z Ropczyc (1959 – 1960)
 6. ks. Władysław Kuczek – wikariusz z Ropczyc (1960 – 1963)
 7. ks. Julian Galas – wikariusz z Ropczyc (1963 – 1965)
 8. ks. Stanisław Chrzan – wikariusz z Ropczyc (1965 – 1970)
 9. ks. Zbigniew Adamek – wikariusz z Ropczyc (1970 – 1971)
 10. ks. Władysław Burek – wikariusz z Ropczyc (1971 – 1973)
 11. ks. Czesław Konwent – wikariusz z Ropczyc (1973 – 1983)

Księża Rektorzy i Proboszczowie w Ropczycach – Czekaju

 1. ks. Czesław Konwent – Rektor kościoła św. Rodziny (1983 – 1985)
 2. ks. Bolesław Bukowiec – Rektor kościoła św. Rodziny (1985 – 1992)
 3. ks. Stanisław Gąsior – Rektor kościoła św. Rodziny (1992 – 1993)
 4. ks. Michał Motyl – Rektor kościoła św. Rodziny (1993 – 1994)
 5. ks. Marian Łopatka – Rektor kościoła św. Rodziny (1994 – 2001)
 6. ks. Marian Łopatka – Proboszcz Parafii św. Rodziny (2001 – 2016)
 7. ks. Piotr Ciuba – Proboszcz Parafii św. Rodziny (2016 –

Ks. Czesław Konwent – budowniczy kościoła

Ks. Czesław Konwent urodził się 8 lipca 1949 roku w Faściszowej, parafii Zakliczyn n/Dunajcem. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. W latach 1967-1973 przegotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym również w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. ks. Biskupa Jerzego Ablewicza 27 maja 1973 r. w Katedrze Tarnowskiej i jako wikariusz pracował w Ropczycach w parafii Przemienienia Pańskiego. Tu też od 1983 roku był rektorem i budowniczym kościoła p.w. Świętej Rodziny w Ropczycach-Czekaju. Od początku pobytu w Ropczycach sprawował opiekę duszpasterską na Czekaju, ucząc tam młodzież religii. Jednocześnie podjął intensywne starania o zezwolenie na budowę kaplicy, pisząc pisma o zezwolenie na jej budowę do władz wojewódzkich i centralnych. Równocześnie organizował i rozwijał życie parafialne. Od 1975 roku bez zezwolenia do sali katechetycznej dobudowano zadaszenie i sprawowano Msze święte. Wiele osób, które włączyło się w to dzieło, było szykanowanych, odbyły się procesy sądowe, wymierzono kary pieniężne, wyroki w zawieszeniu, kara nie ominęła też ks. Konwenta. Od 1985 roku objął stanowisko proboszcza i kustosza w Porąbce Uszewskiej, gdzie przeprowadził kapitalny remont i zabezpieczenie kościoła i Groty Najświętszej Maryi Panny. Od 1990 roku pełnił przez 12 lat obowiązki dziekana Dekanatu Wojnicz i Porąbka Uszewska. Od grudnia 2003 roku był Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bochni. W roku 2008 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości a w 2009 roku otrzymał też godność Honorowego Kapelana Lourdes. Zmarł 15 stycznia 2014 roku.

Wdzięczni za jego pełne poświęcenia życie duszpasterskie otoczmy Go serdeczną pamięcią modlitewną.

Ks. Marian Łopatka – pierwszy proboszcz

  Ks. Kanonik Marian Łopatka, ur. 16.01.1956 – Biskupice Melsztyńskie, syn Ignacego i Katarzyny Groblickiej, parafia      pochodzenia: Domosławice. Maturę zdał w 1977 r. w Technikum Mechanicznym w Krakowie, studia odbył w latach 1977-1983     w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22.05.1983 w Tarnowie, z rąk Ks. Bpa Jerzego    Ablewicza.  Pracował jako wikariusz w parafiach:
Piwniczna, 10.06.1983 – 20.06.1986;
Gromnik, 21.06.1986 – 20.08.1990;
Gorlice – Narodzenia NMP, 21.08.1990 – 11.02.1994
Następnie pracował jako rektor rektoratu Ropczyce – Świętej Rodziny, 12.02.1994 – 25.08.2001, a od 26.08.2001 r., jako    proboszcz parafii Ropczyce – Świętej Rodziny.
Ks. Marian Łopatka pełnił także funkcje dekanalne i diecezjalne: od 11.11.2004 do 22.04.2013 jako ojciec duchowny Dekanatu    Ropczyce, a od 18.12.2015 jako członek Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej.
Ks. kan. Marian Łopatka zmarł nagle w poniedziałek, 25.04.2016 roku. Eksporta odbyła się we wtorek, 26 kwietnia, o godz.    17.00 w parafii Ropczyce św. Rodziny na Czekaju a pogrzeb w środę, 27 kwietnia, o godz. 13.00. Następnie ciało śp. Ks. Łopatki zostało złożone na cmentarzu parafialnym ropczyckiej Fary.
Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

Powołania z Parafii:

 1. Ks. Jacek Pasela, kapłan diecezji rzeszowskiej
 2. s. Danuta Łucjana Baran, Służebniczki Dębickie
 3. s. Ludmiła Stręk, Urszulanki Szare
 4. s. Danuta Józefa Szczepanek, Sługi Jezusa