Konsekracja kościoła pw. św. Rodziny w Ropczycach – 26.12.2021r

„Chwalcie imię Pana,
chwalcie, słudzy Pańscy,
wy, którzy stoicie w domu Pańskim,
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawe”

(Ps 135)
Te słowa psalmu biblijnego nabierają dziś szczególnego znaczenia i mocy w historyczną i niepowtarzalną dla tej wspólnoty parafialnej uroczystość. Nabierają szczególnego znaczenia przez obecność pośród nas następcy Apostołów, naszego Pasterza biskupa Jana, którego serdecznie witamy pośród nas.

Rzeczywiście dobry jest Pan, że pozwolił nam doczekać tego czasu, kiedy konsekrujemy nasz parafialny kościół, aby był domem Boga na wieki i miejscem naszego z Nim spotykania się. Będziemy to czynić w 40 rocznicę wmurowania kamienia węgielnego. Liczba 40 w Biblii ma swoją symbolikę. Oznacza swoistą całość, zakończone i dopełnione dzieło.

            Pokornie proszę Ekscelencjo w swoim i parafian imieniu, abyś konsekrował ołtarz i ściany naszego kościoła, abyś modlił się za nas i z nami, abyś umocnił nas Słowem Życia i abyś swoim błogosławieństwem wyprawił nas w drogę, która wiedzie do świętości.

            Witając wszystkich moich Braci Kapłanów, drogie Siostry Zakonne, Gości i Was Kochani Parafianie – proszę – „śpiewajcie Imieniu Pana bo jest łaskawe”. Śpiewajcie przez piękny i pobożny udział w Liturgii, przez modlitwę i śpiew, aby Imię Pana było uwielbione na tym miejscu. Aby Pan zamieszkał tu z nami na wieki.

ks. Proboszcz