Dzień misyjny w naszej parafii

W niedzielę 19 marca 2017r gościliśmy w naszej Parafii o.Theotime ze Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów pochodzącego z Beninu. O.Theotime pracuje w Polsce i  jest odpowiedzialny wraz z wolontariuszami świeckimi za animację misyjną. Ojciec Misjonarz modlił się z nami i dzielił Słowem Bożym wspominając swoją ojczyznę a także swoją pracę na misjach, min. w sierocińcu w Kongo. Po Mszach św. można było z nim porozmawiać, nabyć pamiątki religijne, wesprzeć materialnie misje a także zrobić sobie wspólne zdjęcie. Parafianie z Czekaja, min. róże różańcowe a także goście z innych parafii swoimi ofiarami hojnie wsparli misyjną działalność o.Theotime. Bóg zapłać !