Jubileusz 20-lecia kapłaństwa naszego rodaka ks. Jacka Paseli.