Misjonarz w Kongo

O.Andrzej Wichowski ze zgromadzenia Świętego Ducha