Wspólnoty

Grupy duszpasterskie działające przy Parafii Świętej Rodziny w Ropczycach

  • Chór parafialny
  • Duchowa adopcja
  • Honorowa Straż Grobu Pańskiego
  • Krąg biblijny
  • Liturgiczna służba ołtarza
  • Parafialne Koło Caritas
  • Rada parafialna
  • Róże różańcowe
  • Schola dziecięca
  • Szkolne Koło Caritas