Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Z inicjatywy naszych chórzystów liturgię Uroczystości Matki Bożej Zielnej ubogacił piękny wieniec dożynkowy. Bóg zapłać !