Triduum na Czekaju

Jak zamieszkać w Bożym Sercu ?
Odpowiedź daje nam Triduum Paschalne:
Wielki Czwartek – Przyjmuj często Eucharystię !
Wielki Piątek – ukochaj krzyż Zbawiciela !
Niedziela Zmartwychwstania – zaufaj Panu !