Relikwie św. Jana Pawła II na Czekaju

22 października we wspomnienie św. Jana Pawła II w Parafii św. Rodziny w Ropczycach odbyła się doniosła uroczystość intronizacji relikwii św. Jana Pawła II.

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Okazał się ważny dla wielu pokoleń i stanowił pomoc w ewangelizacji narodów. Obecnie relikwie św. Jana Pawła II posiada już ponad 100 parafii w Polsce, a na całym świecie są ich tysiące.
Relikwie (łac. reliquiae — szczątki, resztki) to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, włosy czy krew ale także przedmioty osobiste. Relikwii przybywało dzięki ich dzieleniu, a ponadto wprowadzono tzw. relikwie wtórne (drugorzędne), powstałe na skutek kontaktu z relikwiami pierwszorzędnymi. Było nimi np. płótno, w które zawijano relikwie, był materiał położony na grobie, itp. Generalnie relikwie dzielą się na trzy stopnie. Pierwszy stopień to szczątki zmarłego, drugi to rzeczy należące do danego świętego i trzeci stopień, to tzw. relikwie „pochodne”, czyli wtórne.
Na Zachodzie od IV w. relikwie umieszczano pod ołtarzem. Według św. Augustyna wyrażało to prawdę, że ciało świętego stało się ołtarzem dla Boga. Chrystus to pierwszy z męczenników, a inni poszli w Jego ślady, oddając życie. Na Wschodzie zaś groby świętych umieszczano z dala od ołtarza. Później wydobywano relikwie z ołtarzowego ukrycia i umieszczano w ozdobnych relikwiarzach. Relikwiarze przybierały najrozmaitsze formy, bowiem oprawę relikwii wciąż udoskonalano. Mogły one mieć formę architektoniczną wieży, kopuły, wazy itd. Są one otaczane coraz większym szacunkiem i pobożnością na całym świecie. Ludzie, pielgrzymując do wielu miejsc słynących z relikwii świętych, doznają wielu uzdrowień ciała i ducha. Pierwszym cudem, jakiego dokonał św. Jan Paweł II, było uzdrowienie francuskiej zakonnicy, ale w Watykanie istnieje już pokaźna dokumentacja licznych cudownych uzdrowień, które się dokonały za pośrednictwem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dla naszej parafii, otrzymanie relikwii pierwszego stopnia jest szczególnym wyróżnieniem. Uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 w kościele wypełnionym po brzegi wiernymi przewodniczył ks. Prałat Tadeusz Paszek, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława w Jaśle. Słowo Boże wygłosił ks. dr Marek Story, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, który ukazując postać św. Jana Pawła II zachęcał do pracy nad własnym zbawieniem w powołaniu, którym nas Pan Bóg obdarzył w ziemskim życiu i do dawania świadectwa Chrystusowi Panu. Po uroczystym wniesieniu relikwii ks. Piotr Ciuba, proboszcz parafii zawierzył Bogu za wstawiennictwem św. Jana Pawła II wszystkie rodziny.

Należy mieć nadzieję, że wierni Naszej Parafii  docenią ten wielki skarb, jaki otrzymali i często będą modlić się przed relikwiami drogiego naszemu sercu Rodaka o wstawiennictwo przed Panem.