Pierwsza rocznica śmierci ks. Kan. Mariana

25 kwietnia o godz. 18.00 w kościele na Czekaju została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w pierwszą rocznicę śmierci ks. kanonika Mariana Łopatki, podczas której w obecności Rodziny zmarłego kapłana i wielu Parafian dokonano poświęcenia pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Marianowi Łopatce – pierwszemu Proboszczowi Parafii i ks. Czesławowi Konwentowi – Budowniczemu kościoła. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Stanisław Mazur, proboszcz parafii farnej w Ropczycach a homilię wygłosił ks. Marek Łopatka, kuzyn zmarłego ks. Mariana. W homilii kaznodzieja przywołał słowa św. Pawła Apostoła z 1 Kor 3,4-8, „że jeden sieje, drugi podlewa ale to Bóg daje wzrost”.