Maryja prosi – „odmawiajcie różaniec”.

Różaniec codziennie o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00.