Dożynki Gminne

W niedzielę 20 sierpnia przy ropczyckiej farze i na ropczyckim stadionie odbyły się Dożynki Gminne. Nasza parafia wzięła w nich czynny udział !